พิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวแลง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด และ มูลนิธิวัดพระธาตุลำปางหลวงกำหนดจัดงานประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ณ ลานวัฒนธรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวแลง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดโครงการแห่ครัวตาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชิต แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ทางเทศบาลตำบลลำปางหลวงได้เชิญปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเข้ากราบนมัสการและปิดทององค์พระเจ้าแก้วมรกต ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง  ก่อนเข้าสู่บริเวณงานกาดหมั้ว โดยกิจกรรมกาดหมั้วครัวแลง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกด้วย