พิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคา

วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีคำบลลำปางหลวง ร่วมพิธีเปิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานฤดูหนาวและของดีเมืองเกาะคาโดยได้รับเกียรติจาก นายชาญ จูดคง ปลัดอำเภอเกาะคา รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะคา เป็นประธานใีนพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดรำวงย้อนยุค และการประกวดร้องเพลง ประเภท ประชาชนทั่วไปและรุ่นเยาวชน การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง(ลาบไก่) การแสดงแสงสีเสียง และการออกร้าน สินค้า OTOP ของดีอำเภอเกาะคา