ร้องเรียนการทุจริต

    กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
    ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะส่งผลการดำเนินการถึงท่านโดยตรง
    *หากท่านไม่ได้แจ้งชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ชัดเจน ทางเทศบาลฯจะไม่ดำเนินการให้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อท่านกลับไปได้