ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัยและมอบเงินช่วยเหลือ

วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางแก้ว บังเมฆ บ้านเลขที่ 456 หมู่ 12 บ้านปงป่าม่วง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 32,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวงอีกจำนวน 2,450 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป