เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เทศบาลตำบลลำปางหลวงจึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

?? มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆ ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัยกับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ??

??? ปล. กรุณาพกกระเป๋า หรือถุงผ้าเพื่อมาล่าของรางวัลกันด้วยนะจ๊ะ เด็ก ๆ ???