เดินรณรงค์ป้องกันเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศุนย์บริการสาธรณสุขตำบลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องและป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในตำบลลำปางหลวง