โคมไฟแจกันไม้

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้
179 หมู่ 10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
ติดต่อ : นายจำรัส มูลเทพ โทร : 088-4038623, 054 366430