โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.อดุล กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มอบหมายให้กองการศึกษาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา