โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำบายศรีใบตองและโคมยี่เป็ง)

กองการศึกษาจัดอบรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำบายศรีใบตองและโคมยี่เป็ง) เด็กและเยาวชนตำบลลำปางหลวง วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง