โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.อดุล กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มอบหมายให้กองการศึกษาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประจำตำบลลำปางหลวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรักในการอ่านหนังสือ ทั้งนี้ ยังได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ มากมาย