ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะคาในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่เชื้อระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ให้การต้อนรับนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในการเฝ้าระวังและควบคุมกรณีการแพร่เชื้อระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง