สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดร. อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลลำปางหลวง เป็นประธานเปิด โครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำบายศรีใบตองและโคมยี่เป็ง) ซึ่งจัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้จัดจัดอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนตำบลลำปางหลวง วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง