ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การให้เกียรติและยอมรับทุกเพศ การบูลลี่ การรู้เท่าทันสื่อ…

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กรประจำปี2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำปางหลวงจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กรประจำปี2565 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและผู้นำชุมชนเพื่อตระหนักและเข้าใจการทุจริต คอรัปชั่น และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  เวลา 07.00 น. นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวงพร้อมด้วย  นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์  ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

วันแม่ของหนู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการวันสำคัญของไทย กิจกรรมวันแม่ของหนู เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ระลึกถึงพระคุณของแม่และให้เด็ก ๆ…

ท้องถิ่นอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565     …

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม 9 ส.ค. 65

นายอรรณพ  ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบ้านม้าเหนือ ม้าใต้ และบ้านม้ากลาง…

ข่าวประกาศ

เจตจำนงสุจริต

งานการเจ้าหน้าที่

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง