ข่าวกิจกรรม/โครงการ

รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 เมษายน 2566 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) กับนายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง คณะผู้บริหาร          ปลัดเทศบาล เพื่อแสดงถึงความเคารพผู้บังคับบัญชา…

กาดหมั้ว คัวแลง กิ๋นข้าวแลงขันโตก

        สภาวัฒนธรรมตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง กิ๋นข้าวแลงขันโตก ณ ลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีต้อนรับแขกชาวเหนือเป็นงานประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ของภาคเหนือ…

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลลำปางหลวง ในเขต 1…

ร่วมเดินขบวนสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง

            อำเภอเกาะคา และ เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมเดินขบวนงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2566 นายอรรณพ ตื้อคำ นายเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง…

ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาล ร่วมโครงการรักษาความปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา…

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา…

ข่าวประกาศ

เจตจำนงสุจริต

งานการเจ้าหน้าที่

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง