รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 เมษายน 2566 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) กับนายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง คณะผู้บริหาร          ปลัดเทศบาล เพื่อแสดงถึงความเคารพผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจาก คณะผู้บริหาร      ทั้งนี้การรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร เทศบาลตำบลลำปางหลวงถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง