ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1

ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกสคอนกรีต (สายหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง) หมู่ 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ E-bidding